FINANCIEEL JAARVERSLAG 2017

Het jaarverslag over 2017 gaat over de periode juni 2017 tot en december 2017. Dit in verband met de oprichting in juni 2017.

Uitgaven:
* Kamer van Koophandel
€ 50,-
* Notaris & oprichtingskosten
€ 490,05
* Websitekosten
€ 104,36
* Materiaalkosten
€ 50,-
TOTAAL UITGAVEN: € 694,41

Inkomsten
* Teruggave BTW
€ 111
* Giften & schenkingen
€ 375,-

TOTAAL INKOMSTEN : € 486,-

NEGATIEF SALDO: € 208,41