FOUNDATION

 

 

 

 

 

Kunst in de Kas is een initiatief van de Fiddler’s Foundation. Deze stichting biedt een multimediaal platform aan kunstenaars uit de regio. Het gaat hierbij om het creëren van exposure voor kunstenaars.

Locatie
De Fiddler’s Foundation heeft de beschikking over een unieke locatie. In het oude dorpscentrum van Zwaag (bij Hoorn) kunnen kunstenaars exposeren in een authentieke tuinderskas. De exposities worden ook luister bijgezet via de website en social media.

Bestuur
Het bestuur wordt gevormd door Corrie Fintelman (voorzitter), Johan Dijk (secretaris), Wim van der Laan (penningmeester), Timber Povee (digitale media & programmering entertainment) en Bart Meilink (logistiek & techniek) .

Ambassadeurs
Verschillende ambassadeurs zetten zich actief in voor Kunst in de Kas, waaronder Regina  de Jager, Meindert Reus, Roos van Meerkerk, Maartje Brandt, Bettina Reus en Jaap Bakker.

Logo
Het logo van Kunst in de Kas is een vrije weergave van het familiewapen van Tarquinius Poppinga (1647), een verre voorvader van oprichter Johan Dijk. Op de rechterhelft van het wapenschild prijkt een halve adelaar, destijds de Keizerlijke Adelaar van het Heilige Roomse Rijk. De adelaar symboliseert de grote K, de grote K van de verborgen kunstenaars bij Kunst in de Kas.
Links onder staan verschillende banen, de verschillende vormen van Kunst die zijn te bewonderen en te beleven bij Kunst in de Kas.
De initialen links boven zijn de initialen van Tarquinius. Na zijn studie theologie in Franeker werkte hij een beperkt aantal jaren als dominee in Friesland. Tarquinius bleek toch een te ietwat vrijgevochten predikant te zijn. Zo zette hij vraagtekens bij het nut van kinderdoop. Dit was voor de gevestigde kerkelijke orde iets te veel van het goede. Ontslag was het gevolg.. ..In het logo symboliseren deze initialen de vrije & creatieve geest van kunstenaars met een grote K.

Statutair
De Fiddler’s Foundation is statutair gevestigd in de gemeente Hoorn en staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 68895577.

Privacy
Klik hier voor het privacybeleid.