Golden light

Nel Steltenpool

‘…De chaos en onrust in de wereld…’

(Golden light: meerdere materialen op canvas; 40 x 40 cm)